Trang chủ

Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" đã diễn ra trong hai ngày 5-6 tháng 11 năm 2015. Danh sách các bài đã trình bày tại hội thảo (đồng nghĩa với việc được tham gia vòng phản biện thứ hai để in kỷ yếu) được đính kèm bản tin này.

Các tác giả cần chú ý:

 • Sửa bài theo ý kiến của vòng phản biện thứ nhất (đã gửi qua email đến từng tác giả) và ý kiến góp ý trực tiếp tại hội thảo.
 • Gửi lại bài đã sửa theo thông tin tại mục GỬI BÀI. Các tác giả cần đặc biệt chú ý đến giới hạn số trang và việc sử dụng đúng template do hội thảo quy định.
 • Đường link nhận bài của hội thảo (tại mục GỬI BÀI) hiện đã mở để các tác giả gửi lại phiên bản sửa bài báo của mình. Sau ngày 21/11/2015 (thứ Bảy) chúng tôi sẽ đóng lại để chuyển sang công việc phản biện vòng hai.

Mọi thông tin liên quan tới việc gửi bài sau khi sửa, và quy định về bài gửi, mời tham khảo mục GỬI BÀI.


Tình trạng báo cáo:

# ID Tên báo cáo Tác giả Tiểu ban Tình trạng
1 3 Một số kết quả đạt được để tìm nghiệm bài toán cân bằng và là điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert Nguyễn Bường, Nguyễn Đình Dương CSTH&TH Đã báo cáo
2 6 Ví dụ số cho phương pháp hiệu chỉnh nửa nhóm không giãn Phạm Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy CSTH&TH Đã báo cáo
3 9 Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến AODV dưới tác động của tấn công ngập lụt và lỗ đen Trần Vũ Thái Binh, Lê Vũ, Võ Thanh Tú CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
4 10 Using Discrete Forest Optimization Algorithm for independent jobs scheduling on Computational Grids with local search Đỗ Vĩnh Trúc CNM&ĐTĐM Không báo cáo
5 13 Mô hình hỗ trợ tư vấn xét tốt nghiệp bậc đại học Mai Thúy Nga, Vũ Thị Trà CNTT&KTXH Đã báo cáo
6 14 Đề xuất mô hình nhận dạng và truy xuất đối tượng cho hệ thống quảng cáo tự động tùy biến theo khách hàng trong ngữ cảnh thời gian thực Lê Nguyên Bảo, Lê Văn Chung, Nguyễn Gia Như, Lê Đắc Nhường, Đỗ Năng Toàn ĐPT&MP Đã báo cáo
7 15 Khai thác thông tin phân đoạn ảnh cải thiện hệ thống tra cứu ảnh sử dụng phương pháp SIMPLE Lê Hải Sơn CNTT&TTM Đã báo cáo
8 16 Phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung sử dụng SVD kết hợp đặc trưng Haar Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo, Đào Thị Thúy Quỳnh ĐPT&MP Đã báo cáo
9 18 Mô phỏng quá trình ngập địa hình với sự tác động của thủy triều và lượng mưa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long Hoàng Ngọc Hiển, Huỳnh Xuân Hiệp ĐPT&MP Đã báo cáo
10 19 Giải pháp tìm kiếm thông tin dựa trên Semantic Web Tào Ngọc Biên, Đoàn Văn Ban, Phạm Thế Quế KPDL Đã báo cáo
11 21 Saliency Guided Interpolation for Super-Resolution Dao Nam Anh, Nguyen Huu Quynh, Nguyen Hong Son ĐPT&MP Đã báo cáo
12 25 Chữ ký số tập thể - Mô hình và thuật toán Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy CNTT&KTXH Đã báo cáo
13 26 Một phương pháp tiếp cận xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng trong bài toán tổng hợp và trích rút thông tin kinh tế Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, Trương Huy Hoàng, Đào Thanh Tĩnh XLNN Đã báo cáo
14 27 Đánh giá các thuật toán trừ nền với video tổng hợp và video thực tế giao thông Việt Nam Nguyễn Văn Căn, Đoàn Ngọc Tú ĐPT&MP Đã báo cáo
15 28 Xây dựng hệ thống testbed về mạng không dây phục vụ việc đánh giá một số tham số hiệu năng mạng Ngô Hải Anh, Phạm Thanh Giang CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
16 29 Hệ thống tra cứu thông tin dự báo thời tiết qua mạng điện thoại Trần Khải Thiện, Nguyễn Phương Nam, Đỗ Hoàng Thiên Ân, Phạm Đức Thành XLNN Không báo cáo
17 31 Portfolio optimization using forest optimization algorithm Đỗ Vĩnh Trúc CNTT&KTXH Đã báo cáo
18 32 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Thủy CNTT&KTXH Đã báo cáo
19 33 Cải tiến chất lượng hệ thống dây chuyền máy cắt bao bì trong công nghiệp Nguyễn Hà Phương, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Đăng Chung, Vũ Chấn Hưng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Thành Long CNTT&KTXH Đã báo cáo
20 36 ATTS-DF: Giải pháp theo dõi thích nghi với mục tiêu trong tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến không dây Dương Viết Huy, Nguyễn Đình Việt CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
21 37 Cách tiếp cận kiểm chứng hình thức cho giao thức bảo mật Bùi Thị Thư, Nguyễn Trường Thắng, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Thị Ánh Phượng CNPM Đã báo cáo
22 38 Truy vấn hướng đối tượng dựa trên phân cấp tập tin chữ ký và cây chữ ký Trần Minh Bảo, Trương Công Tuấn CSDL Đã báo cáo
23 39 Thuật toán hiệu quả khai thác Top-Rank – K tập phổ biến trọng số hữu ích Nguyễn Duy Hàm, Võ Đình Bảy, Nguyễn Thị Hồng Minh KPDL Đã báo cáo
24 43 Một thuật toán hiệu quả đảm bảo nhất quán dữ liệu trong môi trường các bản sao phân tán trên mạng phủ P2P có cấu trúc Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Xuân Huy, Lê Văn Sơn CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
25 44 Nghiên cứu phương pháp gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Quang Hiệp XLNN Đã báo cáo
26 45 Khai phá đồ thị con phổ biến trên mô hình MapReduce Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Oanh KPDL Đã báo cáo
27 48 Xác định cụm từ song ngữ cho dịch máy thống kê Anh – Việt Lê Quang Hùng, Lê Anh Cường, Trần Thiên Thành, Phạm Văn Việt, Nguyễn Thị Loan KPDL Đã báo cáo
28 49 Mô hình hóa hệ thống mở có tôpô thay đổi Phạm Văn Việt, Lê Quang Hùng CNPM Đã báo cáo
29 53 Xây dựng ontology về chăm sóc sức khỏe từ dữ liệu web Phạm Thị Thu Thúy, Trương Minh Hiếu CNPM Đã báo cáo
30 56 Nghiên cứu nâng cao hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng nơ-ron Phạm Văn Hạnh, Lê Ngọc Thế, Trần Thị Hương, Vũ Tất Thắng, Lê Trọng Vĩnh KPDL Đã báo cáo
31 57 Hệ tư vấn dựa trên khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp KPDL Đã báo cáo
32 59 Một phương pháp thích ứng miền hiệu quả cho dịch máy thống kê Phạm Nghĩa Luân, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Quang Huy XLNN Đã báo cáo
33 60 Phương pháp mới dựa trên vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng Đào Thu Hiền, Khúc Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hồng, Đặng Xuân Thọ KPDL Đã báo cáo
34 61 Nâng cao chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video sử dụng kết hợp đặc trưng âm thanh, đặc trưng thị giác và thông tin văn bản Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Đức Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh ĐPT&MP Đã báo cáo
35 62 Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phân tán Mai Thúy Nga, Đoàn Văn Ban, Nguyễn Mạnh Hùng CSDL Đã báo cáo
36 64 Tái tạo mô hình thực thể 3D từ tập ảnh xoay vòng Lê Văn Khanh, Nguyễn Tấn Khôi CNTT&TTM Đã báo cáo
37 68 Cải thiện hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng dựa trên phương pháp PLS_SMOTE Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thị Anh Nga, Nguyễn Thị Hồng, Đặng Xuân Thọ KPDL Đã báo cáo
38 69 SDN và ứng dụng triển khai cho các mạng đang hoạt động Trần Đức Thắng, Lý Thành Trung, Nguyễn Hoàng Trung, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đắc Thắng CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
39 70 BITMFI: Thuật toán hiệu quả khai thác tập phổ biến tối đại bằng bảng Vectơ Bit Phan Thành Huấn KPDL Đã báo cáo
40 71 Một mô hình hệ thống giám sát và điều khiển SCADA trên nền tảng điện toán đám mây Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Tiến Phương, Thái Quang Vinh CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
41 74 Xử lý bài toán chọn lọc đối tác trong thương lượng tự động dựa vào tác tử di động trên môi trường điện toán đám mây Bùi Quang Khải, Bùi Đức Dương CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
42 75 Một giải pháp hỗ trợ quảng bá thông qua dự đoán ảnh hưởng của những người dùng tiềm năng trên mạng xã hội Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe CNTT&KTXH Đã báo cáo
43 76 Phát triển mô hình T-P-UDM phục vụ cho quản lý dữ liệu dân cư Phạm Văn Đăng, Trần Vĩnh Phước, Phan Công Vinh CSDL Đã báo cáo
44 77 An application of the fuzzy electre method for recruiting lecturer: A case study at International University - Vietnam National University Ho Chi Minh city – Vietnam Dao Anh Kim Ngan, Vu Thi Thanh Hang, Do Vinh Truc, Nguyen Thi Minh Hoa, Huynh Minh Ngoc CNTT&TTM Không báo cáo
45 78 Đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý trong mạng không dây có sử dụng nhiễu giả Trương Tiến Vũ, Hoàng Thái Hòa, Trần Bàn Thạch, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
46 79 Phân tích các giao thức bảo mật sử dụng tiếp cận các phương pháp hình thức Trần Mạnh Đông, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Chiều CNPM Đã báo cáo
47 80 Regularization Newton-Kantorovich iterative method for nonlinear monotone ill-posed equations in Banach spaces Nguyen Buong, Nguyen Duong Nguyen CSTH&TH Đã báo cáo
48 81 Ứng dụng thuật toán Delaunay và RQT vào bài toán quy hoạch mạng di động Lê Mạnh, Nguyễn Thanh Bình CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
49 82 Lược đồ thủy vân đảm bảo sự toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính văn bản Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng, Phạm Xuân Kiều CSDL Đã báo cáo
50 84 CAIM+: Thuật toán hữu hiệu nhằm rời rạc hóa thuộc tính chứa giá trị liên tục Đỗ Thị Bích Lệ, Nguyễn Tiến Đạt KPDL Đã báo cáo
51 85 Một giải pháp nâng cao hiệu suất phân lớp bằng dữ liệu không gán nhãn Quách Hải Thọ, Phạm Anh Phương KPDL Đã báo cáo
52 86 Đề xuất một số loại phương thức cho lớp trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Phạm Thị Xuân Lộc CSDL Đã báo cáo
53 87 Một kỹ thuật mới cho việc ghép nối hành trình người di chuyển trong mạng camera giám sát Nguyễn Văn Căn, Phạm Anh Tuấn ĐPT&MP Đã báo cáo
54 88 Về một phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định có miền giá trị liên tục theo tiếp cận tập thô mờ Nguyễn Long Giang, Nguyễn Văn Thiện, Cao Chính Nghĩa CNTT&TTM Đã báo cáo
55 89 Về một phương pháp cải tiến thuật toán Random Forest Nguyễn Anh Thơ, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Như Sơn KPDL Đã báo cáo
56 90 Mô hình Markov-Chuỗi thời gian mờ trong dự báo chứng khoán Đào Xuân Kỳ, Lục Trí Tuyên, Phạm Quốc Vương, Nguyễn Thị Lê Thu CSTH&TH Đã báo cáo
57 91 Kết quả xây dựng thư viện số QH2015 giải phương trình vi phân. Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải CSTH&TH Đã báo cáo
58 92 Độ thuộc thành viên trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ theo tiếp cận đại số gia tử Đoàn Văn Thắng, Đặng Công Quốc, Trương Quang Mạnh, Nguyễn Xuân Nhựt CSDL Đã báo cáo
59 93 Giải pháp xây dựng kho nhật ký ứng dụng tập trung sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL Lê Huỳnh Quốc Bảo, Ngô Bá Hùng CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
60 94 Một phương pháp liệt kê các cây con phổ biến trong khai phá đồ thị Nguyễn Hiền Trinh, Đoàn Văn Ban, Vũ Vinh Quang KPDL Đã báo cáo
61 96 Chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu SQL Server sang MongoDB Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Hữu Lộc CSDL Đã báo cáo
62 97 Nghiên cứu quá trình tự chỉnh sửa các sai lệch về cấu trúc và từ vựng của ontology trong hệ thống đa tác nhân Huỳnh Nhứt Phát, Hoàng Hữu Hạnh, Phan Công Vinh XLNN Đã báo cáo
63 98 Ngữ nghĩa mối quan hệ phản xạ trong mô hình ER và ứng dụng vào việc chuyển đổi sang Owl Ontology Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Thị Phương Chi, Hoàng Quang CSDL Đã báo cáo
64 99 Tăng cường mức độ ổn định của thủy vân dựa trên mô hình ảnh đa tầng và các điểm đặc trưng ảnh Phan Đăng Khuyên, Nguyễn Phi Bằng, Đặng Thành Trung CNPM Đã báo cáo
65 100 Viết lại truy vấn SPJ để sử dụng khung nhìn thực trong PostgreSQL Nguyễn Trần Quốc Vinh CNPM Đã báo cáo
66 101 An toàn dữ liệu trong kiến trúc điện toán đám mây dựa thuật toán Diffie Hellman và mật mã đường cong Elliptical Hồ Văn Hương, Lê Thị Thanh Lưu CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
67 102 Truy vấn ảnh sử dụng Chữ ký nhị phân của Ảnh phân đoạn Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh CSTH&TH Đã báo cáo
68 103 Phát hiện khuynh hướng đăng ký học phần dựa trên tiếp cận hàm ý thống kê Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp CNPM Đã báo cáo
69 105 Biểu diễn mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng có yếu tố thời gian bằng logic mô tả Nguyễn Viết Chánh CSDL Đã báo cáo
70 107 TTTEST: The Tool Support for Testing Interactive Multimodal Application Le Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis CNPM Đã báo cáo
71 108 Hiệu chỉnh bài toán bù tổng quát và bài toán cực trị với ràng buộc là bài toán trên Nguyễn Bường, Nguyễn Thị Thúy Hoa CSTH&TH Đã báo cáo
72 109 Phát hiện ảnh giả mạo tự động Dương Thị Thúy Hoàng, Đặng Thành Trung ĐPT&MP Đã báo cáo
73 110 Nghiên cứu về tập từ loại tiếng Việt sử dụng kĩ thuật phân cụm Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Thị Minh Huyền XLNN Đã báo cáo
74 111 Xây dựng hệ thống tư vấn sản phẩm dựa trên tương tác người dùng Vương Quang Phương, Hoàng Đỗ Thanh Tùng CNTT&KTXH Không báo cáo
75 112 Nhận dạng cử chỉ từ quỹ đạo chuyển động của tay sử dụng mô hình Markov ẩn Dương Khắc Hưởng, Nguyễn Đăng Bình ĐPT&MP Đã báo cáo
76 113 Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn CNTT&TTM Đã báo cáo
77 114 Mạng nơron phân cụm mờ min-max với cấu trúc tăng trưởng Lê Anh Tú, Vũ Đình Minh KPDL Không báo cáo
78 115 Một phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá trên tính năng sản phẩm của người tiêu dùng Việt Nam Vũ Thị Nhạn, Nguyễn Việt Anh CNTT&KTXH Đã báo cáo
79 116 Bài toán phân tích rủi ro Đoàn Huấn, Nguyễn Đình Thuân KPDL Đã báo cáo
80 117 Entropy và ngưỡng an toàn trong lữu trữ và truyền thông tin Lê Phê Đô, Trần Văn Mạnh, Trần Mai Lệ, Vương Thị Mỵ, Trần Xuân Phương, Nguyễn Thế Thạo, Lê Văn Ban, Trần Văn Hoàn CSTH&TH Đã báo cáo
81 119 Xây dựng bộ luật phân lớp đồ thị dựa trên phương pháp Confidence-rated Boosting có sử dụng quan hệ thứ tự trên dàn của đồ thị Nguyễn Việt Anh KPDL Đã báo cáo
82 120 Mô hình tiên đề cho tích hợp tri thức bằng đàm phán Nguyễn Thị Hồng Khánh, Hà Quang Thuỵ, Trần Trọng Hiếu CNTT&TTM Đã báo cáo
83 122 Các kỹ thuật hình thức kiểm chứng giao thức bảo mật trong mô hình biểu trưng Nguyễn Ngọc Cương CNPM Đã báo cáo
84 123 Nâng cao độ tin cậy cho máy chủ DNS Anycast với giải pháp dự phòng tích cực Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Trần Thị Dung CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
85 124 Cơ sở lý thuyết và ứng dụng của phương pháp qui nạp trong đảm bảo giao thức bảo mật thông tin Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trường Thắng CSTH&TH Đã báo cáo
86 125 Một số phương pháp thủy vân số trên dữ liệu đa phương tiện Nguyễn Ngọc Hưng ĐPT&MP Đã báo cáo
87 126 Phân tích, đánh giá và dự báo một số tham số tài chính dựa trên mô hình tự hồi quy Ngô Dung Nga CSTH&TH Đã báo cáo
88 127 Permission analysis for Android malware detection Nguyễn Việt Đức, Phạm Thanh Giang, Bùi Ngọc Hoàng CNTT&KTXH Đã báo cáo
89 128 Hướng đến chợ ứng dụng cho hạ tầng đa đám mây Huỳnh Hoàng Long, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Hữu Đức, Lê Đức Hùng CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
90 129 Xây dựng topo của mạng cảm biến không dây với các hố trong môi trường 3D Đặng Thanh Hải, Lê Trọng Vĩnh, Trịnh Thị Thúy Giang CNM&ĐTĐM Đã báo cáo
91 130 Về các điều kiện hội tụ của thuật toán LMS trong mô hình lọc nhiễu thích nghi Phạm Trần Nhu, Hoàng Mạnh Hà CSTH&TH Đã báo cáo
92 131 So sánh một số kỹ thuật nén XML Đặng Thị Hoàng Anh, Nguyễn Văn Sơn, Võ Đình Hiếu CNTT&TTM Đã báo cáo
93 132 Một phương pháp phân lớp dữ liệu địa lý sử dụng cây quyết định Trần Mạnh Trường, Đặng Văn Đức ĐPT&MP Đã báo cáo
94 133 Thiết kế nút cảm biến đa kênh đáp ứng kiến trúc ảo hóa của mạng cảm biến không dây Lê Thành Nam, Vũ Duy Lợi CNM&ĐTĐM Đã báo cáo

Các tiểu ban của hội thảo @ XVIII:

 1. Công nghệ mạng và điện toán đám mây (CNM&ĐTĐM)
 2. Công nghệ phần mềm (CNPM)
 3. Công nghệ tri thức và tính toán mềm (CNTT&TTM)
 4. Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội (CNTT&KTXH)
 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL)
 6. Cơ sở toán học trong tin học (CSTH&TH)
 7. Đa phương tiện và mô phỏng (ĐPT&MP)
 8. Khai phá dữ liệu (KPDL)
 9. Xử lý ngôn ngữ (XLNN)

Một số hình ảnh tại hội thảo

Click vào đây để xem chi tiết các ảnh

© 2015. Viện Công nghệ thông tin.