Trang chủ

Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông" lần thứ XIX mang chủ đề trung tâm “Giáo dục điện tử” do Viện Công nghệ thông tin và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đồng tổ chức từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hà Nội. So với 18 lần tổ chức trước đây, Hội thảo năm nay có nhiều sự khác biệt, tập trung vào việc nâng cao chất lượng và tiến tới theo quy chuẩn tổ chức và phản biện trong các hội thảo quốc tế. Cụ thể, thời gian phản biện kéo dài trong 2 tháng và kỷ yếu các báo cáo được chuẩn bị trước khi hội thảo diễn ra. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với những lần trước đây và sẽ được tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, Hội thảo năm nay cũng lần đầu tiên liên kết với hai tạp chí khoa học công nghệ hàng đầu của quốc gia là Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Chuyên san của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (cả hai tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trong việc giới thiệu, chỉnh sửa và bổ sung bản đầy đủ của những báo cáo xuất sắc từ Hội thảo để xét duyệt nhận đăng trên các tạp chí này. Kể từ năm 2016, đây là liên kết thường niên giữa Ban tổ chức Hội thảo và Thường trực Ban biên tập các tạp chí.

Hội thảo lần thứ XIX đã lựa chọn được 62 báo cáo từ hơn 100 báo cáo đăng ký trên toàn quốc cùng với 2 báo cáo mời của các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Các báo cáo của Hội thảo thể hiện mọi hoạt động của cộng đồng Công nghệ thông tin trong các hướng nghiên cứu cơ bản, triển khai ứng dụng, đào tạo và quản lý. Danh sách các bài đăng kỷ yếu và lịch báo cáo tại hội thảo được đính kèm bản tin này.

Mọi thông tin còn lại liên quan tới việc đăng ký tham dự, hội nghị phí... mời tham khảo mục ĐĂNG KÝ.


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Một số hình ảnh tại hội thảo

Click vào đây để xem chi tiết các ảnh

© 2015. Viện Công nghệ thông tin.