Trang chủ

Hội thảo Quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (gọi tắt là Hội thảo @) do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sáng lập và chủ trì tổ chức từ năm 1997. Tính đến nay hội thảo đã diễn ra 22 lần tại các Trường/Viện trong cả nước. Hội thảo lần thứ XXIII được Viện đồng tổ chức cùng Trường Đại học Hạ Long đã diễn ra trong các ngày 5-6 tháng 11 năm 2020 tại Quảng Ninh với chủ đề "Smart City".

Hội thảo năm 2020 thu hút gần 200 báo cáo khoa học, các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair), sau khi qua vòng phản biện chặt chẽ đã chọn ra được 84 bài có chất lượng tốt để đăng trong kỷ yếu. Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật - Bộ Khoa học công nghệ.

  1. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin;
  2. Khai phá dữ liệu và học máy;
  3. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa;
  4. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng;
  5. Công nghệ phần mềm;
  6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên;

Báo cáo mời:

  • BÁO CÁO MỜI 1: Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức của ngành Công nghệ thông tin. GS. TSKH Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
  • BÁO CÁO MỜI 2: Chương trình chuyển đổi số y tế giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

Theo quy định khi gửi bài, bài báo được in trong kỷ yếu phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo. Danh sách các bài được phân về các Tiểu ban và được báo cáo theo lịch chi tiết như bên dưới.

Tiểu ban Phòng 5/11
10:00–12:00
5/11
13:30–15:10
5/11
15:30–16:45
6/11
08:30–10:45
6/11
11:00–11:30
CSDL & HTTT 1101 CSDL & HTTT 1 CSDL & HTTT 2 CSDL & HTTT 3 CSDL & HTTT 4 Tổng kết; Bế mạc
KPDL & HM 1105 KPDL & HM 1 KPDL & HM 2 KPDL & HM 3 KPDL & HM 4
CNM, ĐK & TĐH 1102 CNM, ĐK & TĐH 1 CNM, ĐK & TĐH 2    
ND, ĐPT & MP, XLNN 1103 ND, ĐPT & MP 1 ND, ĐPT & MP 2   ND, ĐPT & MP 3
CNPM, XLNN 1104 CNPM 1     CNPM 2, XLNN
Địa điểm các phòng báo cáo: . tầng 11, tòa nhà 20 tầng; Khai mạc, bế mạc đều diễn ra tại Hội trường tầng 1, nhà 9 tầng.

LỊCH BÁO CÁO CHI TIẾT (CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO)Tình trạng báo cáo (danh sách được sắp xếp theo ID của bài đã submit trên EasyChair):

✅: đã báo cáo; ☕: chưa báo cáo; ❌: không báo cáo;

# ID Tên báo cáo Tác giả Tiểu ban Báo cáo
  2 Một thuật toán tìm kiếm cục bộ hiệu quả giải bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên Hoàng Hữu Việt, Nguyễn Thị Uyên, Cao Thanh Sơn, Lê Hồng Trang CSDL & HTTT 1
  3 Some heuristics for parameter synthesis for Parametric Interval Markov Chains The Anh Pham, Thi Oanh Nguyen ND, ĐPT & MP 1
  6 Phân tích các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu ở Việt Nam Phạm Quốc Vương, Lục Trí Tuyên, Thạch Thị Ninh, Vũ Xuân Quỳnh CSDL & HTTT 1
  7 Probable characteristics of multi-channel queuing systems with "impatient" claims Quang-Quy Tran, Van-Nui Nguyen, Duc-Binh Nguyen, Kirpishnikov Alexandr Petrovich KPDL & HM 1
  8 Phát hiện URL độc hại sử dụng mạng học sâu Bi-LSTM dựa trên cơ chế Attention Nguyễn Trung Hiếu, Trần Nguyên Ngọc CNM, ĐK & TĐH 1
  9 Một phương pháp học sâu phát hiện cảm xúc gương mặt Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang KPDL & HM 1
  11 Thử nghiệm đánh giá một số phương pháp phát hiện đối tượng trong điều kiện trời mưa Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang ND, ĐPT & MP 1
  13 Ứng dụng một số phương pháp khai phá dữ liệu trong hệ gợi ý Lê Thị Xinh, Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lê Anh Cường KPDL & HM 1
  14 Đánh giá hệ gợi ý: Khảo sát và thực nghiệm Vũ Sơn Lâm, Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Vinh CSDL & HTTT 1
  15 Nhận dạng hoạt động cho người dựa trên việc sử dụng cảm biến gia tốc ba chiều Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Việt Anh, Đỗ Viết Mạnh, Bùi Trung Ninh, Trần Văn Thùy KPDL & HM 1
  16 A Novel Overflowing Mechanism for B-tree Index on Flash Memory Ho Van Phi ND, ĐPT & MP 1
  17 Iterative methods with maximal monotone operators in Hilbert spaces Nguyễn Bường, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Phạm Thị Thu Hoài ND, ĐPT & MP 1
  19 Phát triển thuật toán khai phá đồ thị con thường xuyên theo mô hình MapReduce Trần Thiên Thành, Phạm Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Loan KPDL & HM 1
  20 Nâng cao khả năng giấu tin bằng cách tăng cường thu nhỏ sự khác biệt các cặp điểm ảnh Huỳnh Văn Thanh, Võ Phước Hưng, Dương Ngọc Vân Khanh, Nguyễn Thái Sơn ND, ĐPT & MP 1
  23 Khảo sát các phương pháp máy học cho bài toán phân loại COVID-19 trên ảnh X-quang Võ Thị Một, Phan Vĩnh Long, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang KPDL & HM 2
  24 Về các thuật toán gia tăng filter-wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập thuộc tính Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang CSDL & HTTT 1
  25 Phương pháp filter-wrapper rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang CSDL & HTTT 1
  26 A runtime approach to verify scenario in Java program Thanh-Binh Trinh, Quoc-Tuan Tran, Ngoc-Tu Dao, Ngoc-Minh Le CNPM 1
  27 Nghiên cứu và đánh giá một số công thức quan hệ xây dựng tập xấp xỉ mờ trực cảm Trần Thanh Đại, Nguyễn Long Giang, Dương Tiến Dũng CSDL & HTTT 2
  28 Ngăn chặn ảnh hưởng của thông tin sai lệch nhiều chủ đề trên mạng xã hội trực tuyến có ràng buộc về thời gian và chi phí Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Vũ Chí Quang, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Việt Anh KPDL & HM 2
  29 Phân tích hệ gen virus nCoV bằng khoa học mạng lưới Phạm Đức Tĩnh, Trần Tiến Dũng CSDL & HTTT 2
  33 Một thuật toán cập nhật hiệu quả dàn mẫu phổ biến trên cơ sở dữ liệu bị sửa đổi giao dịch Võ Đình Bảy, Lê Thị Ngọc Quế, Nguyễn Duy Hàm ND, ĐPT & MP 3
  34 Kỹ thuật phân vùng không gian ứng dụng mô phỏng trộn bột ướt trong thực tại ảo Trịnh Hiền Anh, Nguyễn Văn Năng, Hà Mạnh Toàn, Lê Sơn Thái, Trịnh Xuân Hùng, Trần Hoàng Cẩm Tú CSDL & HTTT 2
  35 Giấu tin thuận nghịch cải tiến dựa vào GePVO và sai số dự báo Trầm Hoàng Nam, Nguyễn Thái Sơn, Võ Phước Hưng, Võ Thành C ND, ĐPT & MP 3
  36 So sánh ảnh hưởng dữ liệu đa phương tiện tới chất lượng dịch vụ mạng không dây sử dụng testbed Ngô Hải Anh, Đào Tuấn, Phạm Thanh Giang CNM, ĐK & TĐH 1
  37 Phát hiện phương tiện giao thông tại các trung tâm thành phố lớn với phương pháp YOLOv4 Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai, Bùi Cao Doanh, Trịnh Thị Thanh Trúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang ND, ĐPT & MP 2
  39 Đề xuất phương pháp phát hiện IoT Botnet hiệu quả dựa trên lời gọi hệ thống Lê Hải Việt, Ngô Quốc Dũng, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Việt Dũng CNM, ĐK & TĐH 1
  40 Về thuật toán gia tăng filter-wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định sử dụng khoảng cách mờ Hồ Thị Phượng, Cao Chính Nghĩa, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Ngọc Cương CSDL & HTTT 4
  41 Đánh giá ảnh hưởng tấn công ngập lụt trên giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET Lê Đức Huy, Nguyễn Văn Tam, Lương Thái Ngọc, Bùi Thanh Tuyền CNM, ĐK & TĐH 1
  42 Xây dựng giải pháp Chatbot bán hàng tự động iBotsale trên miền Tiếng Việt dựa trên trích trọn thông tin và phân loại ý Đỗ Viết Mạnh, Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Việt Anh, Hà Thị Hồng Vân KPDL & HM 2
  43 Giải pháp xác định tính toàn vẹn của ảnh số dựa trên ẩn giấu dữ liệu song song theo khối Nguyễn Đức Tuấn, Lê Hữu Dũng ND, ĐPT & MP 3
  44 Lý thuyết và thực nghiệm giữa NoSQL và NewSQL Lê Nguyễn S. Nguyên, Nguyen G.T Anh CNPM 1
  45 Hiệu quả của mô hình hóa chủ đề kết hợp kỹ thuật CCS cho bài toán báo cáo lỗi trùng nhau Nhan Minh Phúc, Nguyễn Thừa Phát Tài, Nguyễn Hoàng Duy Thiện CNPM 1
  46 Phân cụm C-medoids mờ sử dụng thuật toán tối ưu hóa cá voi Nguyễn Anh Cường, Mai Đình Sinh, Ngô Thành Long, Trương Quốc Hùng KPDL & HM 2
  47 Một giải pháp hiệu quả để phát hiện và nắn chỉnh vùng ảnh quan tâm trong nhận dạng chứng minh nhân dân Nguyễn Thị Thanh Tân ND, ĐPT & MP 2
  48 Design and Implementation of an Intelligent Tutoring System for High-school Informatics Course Nghia Duong-Trung, Quynh Nhut Nguyen, Hiep Xuan Huynh CSDL & HTTT 2
  49 Chatbot for University Admission Services: Design and Implementation based on Long-short-term Memory Networks Nghia Duong-Trung, Nguyen Tan Phu KPDL & HM 2
  50 Giao thức huấn luyện mạng học sâu đảm bảo tính riêng tư ứng dụng trong phát hiện tin nhắn rác trên môi trường di động phân tán Trần Anh Tú, Lương Thế Dũng, Huỳnh Văn Nam, Đặng Việt Hưng CNM, ĐK & TĐH 1
  51 Tự định vị vị trí robot trong không gian 3D sử dụng thông tin từ Lidar Lâm Khả Hân, Đỗ Đức Hào CSDL & HTTT 4
  53 Applying Concurrency Technique using Golang in Multiple Approximate Pattern Matching Problem with Burrows-Wheeler Transform Ta Van Nhan, Nguyen Thi Hong Minh ND, ĐPT & MP 3
  55 Nghiên cứu các công cụ lưu trữ cơ sở tri thức quy mô lớn để ứng dụng vào hỏi đáp trên phạm vi mở cho tiếng Việt Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đức Hào, Lý Quốc Thắng, Phạm Thị Mai XLNN
  56 Hướng tới trích chọn đặc trưng hiệu quả trong phát hiện IoT botnet dựa trên luồng mạng Nguyễn Huy Trung, Đinh Công Minh, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Hiếu, Ngô Quốc Dũng, Đặng Anh Tuấn CNM, ĐK & TĐH 2
  57 Ứng dụng mạng nơron tự tổ chức SOM cho bài toán dự đoán Lê Anh Tú, Vũ Đình Minh KPDL & HM 3
  58 Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt với mô hình Tacotron 2 và Parallel WaveGAN Nguyễn Tiến Anh, Võ Anh Khoa, Lâm Quang Tường XLNN
  59 Đặc trưng Bottleneck và ứng dụng vào nhận dạng giới tính người nói trong môi trường nhiễu Đỗ Đức Hào, Nguyễn Tiến Đạt, Cái Hữu Thức XLNN
  60 Một phương pháp nâng cao hiệu năng tính toán trên đồ thị Dương Ngọc Sơn, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Ngọc Hóa KPDL & HM 3
  61 Hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Nguyễn Tấn Phú, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Quan, Trần Minh Tân CSDL & HTTT 3
  63 Mô hình tư vấn học tập thông minh ứng dụng luật kết hợp mờ Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Tấn Thuận, Nguyễn Long Giang, Trương Ngọc Châu, Nguyễn Quang Huy CSDL & HTTT 3
  64 Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen tới giao thức định tuyến AODV và giải pháp IDSAODV trong mạng MANET Đàm Ngọc Sơn, Ngô Hải Anh, Lê Anh Ngọc CNM, ĐK & TĐH 2
  65 Tính toán song song thuật toán phân cụm mờ trên nền tảng Apache Spark cho phân loại ảnh siêu phổ Đỗ Viết Đức, Mai Đình Sinh, Đặng Trọng Hợp, Vương Anh Tuấn, Ngô Thành Long KPDL & HM 3
  66 Phát hiện giao dịch thẻ gian lận sử dụng mô hình học sâu Nguyễn Tuấn Khang, Nguyễn Viết Việt, Nguyễn Hải An, Mai Sơn, Mai Nga, Nguyễn Việt Anh KPDL & HM 4
  67 Kiểm soát xung đột trong quản lý dự án phần mềm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các nhà thầu sử dụng thuật toán đàn kiến Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Trịnh Bảo Ngọc CNPM 1
  68 Hệ thống tìm kiếm video theo hướng tiếp cận xử lý dữ liệu lớn Phan Anh Cang, Lê Phương Thảo, Phan Thượng Cang CSDL & HTTT 4
  74 Đề xuất một số mô hình học sâu trong phát hiện video giả Phạm Thị Ánh, Đoàn Ngọc Tú, Nguyễn Văn Căn, Nguyễn Đăng Tiến, Hoàng Việt Long, Nguyễn Long Giang CSDL & HTTT 3
  75 Multi-view fuzzy co-clustering algorithm Le Thi Cam Binh, Pham Van Nha KPDL & HM 3
  76 Trích xuất tự động các khía cạnh trong văn bản đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam Trương Thị Minh Ngọc, Khuất Thanh Sơn, Bùi Thị Thư, Nguyễn Thị Ánh Phượng, Nguyễn Trường Thắng CNPM 1
  77 Xây dựng hệ thống nhận dạng biển báo, làn đường và điều hướng cho xe tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo Hà Thị Kim Duyên, Nguyễn Thị Duyên, Ngô Mạnh Tiến, Võ Hồng Thuyết CNM, ĐK & TĐH 2
  78 Một kĩ thuật phân tích an ninh cho đám mây Openstack Dương Thị Vân, Trần Đức Thắng, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hoàng Trung CNPM 2
  79 Giải pháp hỗ trợ nhập nhật ký nông hộ nhanh qua hình ảnh và giọng nói Nguyễn Trung Quân, Vương Quang Phương, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Thùy Giang, Đinh Đức Lương, Hoàng Đỗ Thanh Tùng CSDL & HTTT 4
  80 Phát triển thuật toán phát hiện cộng đồng chồng lấp dựa vào độ trung gian cục bộ trên đồ thị mạng xã hội rút gọn Nguyễn Xuân Dũng, Trương Tiến Tùng, Đỗ Thị Bích Ngọc KPDL & HM 4
  81 Ứng Dụng Học Máy Cho Định Giá Nhà Riêng Tại Hà Nội Vũ Đức Độ, Trần Cao Trưởng KPDL & HM 4
  82 Xây dựng hệ điều hướng thông minh cho robot tự hành dựa trên hệ điều hành lập trình robot ROS Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Quang Hiệp, Nguyễn Minh Đông, Võ Hồng Thuyết, Trần Văn Thuận CNM, ĐK & TĐH 2
  83 Thuật toán sử dụng học máy phân biệt trạng thái suy nghĩ của con người kết hợp trích chọn đặc trưng năng lượng và khử nhiễu giả tượng mắt Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Anh Đức, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thế Hoàng Anh CNPM 2
  84 A intelligent method to improve fault detection in photovoltaic plants using UAVs Phạm Văn Khoa, Phan Hải Hồng KPDL & HM 4
  85 Nâng cao chất lượng phân cụm tín hiệu sóng bằng kỹ thuật rút gọn thuộc tính Ngô Văn Bình, Trần Thanh Đại, Hoàng Đỗ Thanh Tùng CSDL & HTTT 4
  86 Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên tập mờ phức và ứng dụng chấm điểm tín dụng Lương Thị Hồng Lan, Triệu Thu Hương, Nguyễn Long Giang, Phạm Ngọc Đức, Lê Minh Tuấn, Phùng Thế Huân CSDL & HTTT 3
  89 Đánh giá các kỹ thuật học máy trong bài toán phát hiện tập tin thực thi độc hại Nguyễn Văn Căn, Đoàn Ngọc Tú, Lê Văn Giang, Lương Khắc Định KPDL & HM 4
  90 Tối đa ảnh hưởng với sự ưu tiên trên mạng xã hội trực tuyến Vũ Chí Quang, Phạm Văn Cảnh, Hà Thị Kim Dung, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Như Sơn KPDL & HM 4
  91 Một cách tiếp cận ứng dụng học sâu trong bài toán phát hiện tấn công máy chủ website Đoàn Ngọc Tú, Nguyễn Văn Căn, Hoàng Việt Long, Lê Văn Giang, Lương Khắc Định CNM, ĐK & TĐH 2
  92 Dự đoán ảnh mây vệ tinh với mô hình suy diễn mờ phức không gian - thời gian Lê Trường Giang, Lê Hoàng Sơn, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Bá Tuấn Chung ND, ĐPT & MP 3
  93 Phương pháp định vị tầm gần sử dụng công nghệ Beacon Phạm Ngọc Minh, Vũ Tiên Sinh, Vũ Thị Quyên, Hoàng Văn Thiệp, Đinh Triệu Lâm CNM, ĐK & TĐH 2
  94 Iterative methods for the multiple-sets split equality problem in Hilbert spaces Nguyen Buong, Nguyen Thi Quynh Anh, Khuất Thị Bình KPDL & HM 4
  95 Một tiếp cận cải tiến dựa trên mô hình MapReduce cho phân cụm ảnh viễn thám Nguyễn Tu Trung, Nguyễn Văn Chính ND, ĐPT & MP 2
  96 Một tiếp cận song song sử dụng GPU cho một số thuật toán tiền xử lý ảnh Nguyễn Tu Trung, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Văn Chính ND, ĐPT & MP 2
  97 Tổng luận về khai thác tập phổ biến trên dữ liệu giao dịch nhị phân Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc CSDL & HTTT 4
  98 Kết hợp biến đổi DWT và tối ưu hóa bầy đàn PSO để tổng hợp hình ảnh y học Đinh Phú Hùng, Nguyễn Tu Trung, Nguyễn Huy Đức ND, ĐPT & MP 2
  99 Cải thiện độ chính xác cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền tảng DeepSpeech sử dụng mô hình ngôn ngữ KenLM Đỗ Oanh Cường, Trần Giang Sơn, Lương Chi Mai, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Nam XLNN
  100 Một giải pháp khai phá tập phổ biến đảm bảo tính riêng tư trên dữ liệu phân mảnh dọc 3 thành viên Nguyễn Văn Chung CSDL & HTTT 4
  101 Một phương pháp kiểm định khả năng dự báo được của xu hướng của chuỗi thời gian thông qua martingale hiệu yếu đa trị Lục Trí Tuyên CSDL & HTTT 2
  103 Xây dựng mô hình dự báo kim ngạch xuất khẩu sử dụng phương pháp giảm chiều dựa vào thủ thuật Kernel Nguyễn Minh Hải, Đỗ Văn Thành, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Ngọc Lâm ND, ĐPT & MP 3
  104 Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ VR vào giảng dạy Đại học và thực nghiệm đánh giá tác động đến người học Hà Mạnh Đào ND, ĐPT & MP 3
  105 Một mở rộng tập thô phủ và ứng dụng Phạm Thanh Huyền, Hồ Thuần, Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Xuân Bách CSDL & HTTT 3
  107 Đề xuất phương pháp mã khóa có thể chối từ khóa công khai sử dụng thuật toán ElGamal Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Đức Tâm, Lê Mỹ Tú, Nguyễn Ngọc Cương CNPM 2
  111 Ứng dụng Đồ thị tri thức, tri thức suy diễn và học máy trong Chuyển đổi số Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Văn Hạnh, Cù Kim Long, Phạm Văn Hải KPDL & HM 3

Một số hình ảnh về hội thảo:

TS. Trần Trung Vỹ - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hạ Long phát biểu chào mừng.

TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin tuyên bố khai mạc hội thảo.

Ông Hoàng Bá Nam – Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh phát biểu.

Báo cáo mời được trình bày bởi GS. TSKH Hồ Tú Bảo (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và đào tạo) liên quan tới Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức của ngành Công nghệ thông tin.

Báo cáo mời được trình bày bởi ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế về Chương trình chuyển đổi số y tế giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

TS. Nguyễn Trường Thắng chứng kiến việc chuyển giao cờ luân lưu Hội thảo @ giữa 2 Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long và Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên - đơn vị đăng cai tổ chức @ XXIV năm 2021.

TS. Vũ Đức Thái - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT phát biểu sau khi nhận cờ đăng cai Hội thảo năm 2021.

Các thông tin và hình ảnh khác được update trên fanpage của Hội thảo

Thông tin về các kỳ hội thảo khác: